WGP 61: Paulo Samurai vs John John

WGP 61: Paulo Tebar vs Tomas 'Chacal' Aguirre
Date: Dec. 8th, 2019
Place: Fortaleza/CE - Brazil

Fight
Peso Leve (60kg)
John John (59,8kg) (Legendários) vs Paulo Samurai (60kg) (Dragon Kombat)